Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

Miras Hukuku

Veraset ilamı ölen veya gayipliğine karar verilen kişinin yasal mirasçılarına ve mirastaki paylarını gösteren aksi sabit oluncaya kadar geçerli mahkeme kararı oluyor. Veraset ilamı alındıktan sonra mirasçıların mal paylaşımı konusunda miras hukuku devreye giriyor.

Miras hukuku nasıl yapılır?

Miras hukuku nasıl yapılır? sorusuna vasiyetname olması veya olmaması durumlarında kanunun nasıl işlediğini anlatarak cevap verebiliriz. Miras hukuku ile vefat sonrasında vasiyetname yoksa mal paylaşımı şu şekilde yapılıyor:

Ölen kişinin eşi ve çocukları varsa 1/4 hissesi sağ kalan eşine, geri kalan 3/4 hisse çocuklar arasında eşit oranda paylaştırılıyor. Eşi veya çocuk yok ise anne ve babaya eşit olarak paylaştırılıyor. Miras payları soy bağına göre aşağı ve yukarıya doğru gidiyor. Veraset belgesinde mirasçıların mirasa ortak olma oranları gösteriliyor.

Vasiyetnamenin olduğu durumlarda ise vasiyetnamenin saklı paylı mirasçıların saklı paylarını ihlal etmiyorsa miras bu vasiyetnameye göre paylaştırılıyor. 

Miras hukuku nasıl yapılır? kapsamında merak edilen bir konu da kanuna göre yasal mirasçıların kimler olacağıdır. Buna göre eş çocuklar, alt soy ve onların alt soyları, anne baba alt soyları, büyükanne büyükbabalar alt soyları, soy bağı kurulmuş evlilik dışı çocuklar (oran bakımından evlilik içi çocuklar gibidir), evlatlık ve alt soy yasal mirasçı olarak belirtiliyor. Ölen kişinin hiç mirasçısı yoksa mirası devlete kalıyor.

Miras hukukunda saklı pay, miras bırakan kişinin çocukları için miras payının yarısı, anne ve babadan biri için miras paynın dörtte biri, kardeşlerden herbiri için yasal miras payının sekizde biri, sağ kalan eş için anne baba veya çocuklar ile mirasçı olması halinde yasal miras payının tamamı, diğer hallerde miras payının dörtte üçü oranındaki haklarının miras bırakan tarafından vasiyetname ya da başka ölüme bağlı tasarrufla herhangi bir kişi veya kuruma bırakılamaması durumuna deniyor. Saklı payı ihlal edilen kişi tenkis (indirim) davası açabiliyor.

Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!