VERBİS ve Kayıt Yükümlülüğünün İstisnasının Kapsamına İlişkin Karar


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) uyarınca kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt olmak zorundadır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirli objektif şartlar göz önünde bulundurularak sicile kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir. 

Gerçekten de, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca  02/04/2018 ve 22/04/2020 tarihli kararlar ile dernek, vakıf ve sendikaların yalnızca ilgili mevzuat amaçlarına uygun olarak ve faaliyet alanları ile sınırlı olmak üzere sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmuştur.

Bununla birlikte dernek, vakıf ve sendikalara bağlı iktisadi işletmeler de bulunabilmektedir. Bu işletmeler, KVKK uyarınca sicile kayıt yükümlülüğü altındadır. Fakat Kurul'un istisna kararı itibariyle, iktisadi işletmelerin aralarında organik bağ bulunan dernek, vakıf ve sendikalara tanınan istisna kapsamında olup olmadıkları açık bir şekilde belirtilmemiştir. Dernek, vakıf ve sendikaların iktisadi işletmelerinin bu istisnadan yararlandığı yorumu ise kanun ve sicile kayıt yükümlülüğü ile amaçlananın tam tersi bir durum yaratmakta,  KVKK ile getirilen yükümlülüklerden imtina eden işletmeleri bir dernek, vakıf yahut sendika şemsiyesi altında bulunmaya teşvik etmektedir. 

Bu doğrultuda, 24/06/2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 09/06/2021 tarih ve 2021/571 sayılı kararı ile, söz konusu istisnanın kendisine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi bulunmayan dernek, vakıf ve sendikalar ile sınırlı kalmasına ve iktisadi işletmesi bulunan dernek, vakıf ve sendikaların sicile kayıt olmaları fakat yalnızca iktisadi işletmelerin faaliyetlerine ilişkin bilgi girişi yapmalarına karar verildi.Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası sayfasından ulaşabilirsiniz.21.11.2003 günlü 25296 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği ve Türkiye Barolar Birliği Meslek kuralları gereğince sitemiz herhangi bir reklam unsuru taşımamakta olup, sadece bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda sitemizde “avukatlar, teknolojinin ve bilimin olanak tanıdığı her türlü ortamda avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen “Avukatlık Meslek Kuralları”na aykırı olmayacak şekilde kendisini ifade etme hakkına sahiptir ilkesi” egemendir.

Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası
Ziyaretler
Bugün: 369
Bu Hafta: 14047
Toplam: 5.203