Davacı futbolcu, davalı ... kulübü ile aralarında yaptıkları 30.06.2014 başlangıç, 31.05.2015 bitiş tarihli Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi kapsamında, kulüpten, toplam 31.591,00 TL ücret alacağının bulunduğunu, bunun tahsili amacıyla başlattığı takibe it


T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2019/1958

K. 2020/5200

T. 25.6.2020

DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın görevsizlik nedeniyle reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.


KARAR : Davacı futbolcu, davalı ... kulübü ile aralarında yaptıkları 30.06.2014 başlangıç, 31.05.2015 bitiş tarihli Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi kapsamında, kulüpten, toplam 31.591,00 TL ücret alacağının bulunduğunu, bunun tahsili amacıyla başlattığı takibe itiraz edildiğini ileri sürerek; itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesini istemiştir.


Davalı kulüp vekili, ödemeler mahsup edildikten sonra bakiye alacağın talep edildiği kadar olmadığını beyanla; davanın reddini dilemiştir.


Davanın kabulüne dair verilen karar, Dairece, TFF Statüsü'nün Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Görev ve Yetkileri başlıklı 56.maddesinde 25.06.2015 tarihinde yapılan "uyuşmazlıklarda UÇK'nın münhasır yetkisine" ilişkin değişiklikten bahsedilerek görev hususunun açıklığa kavuşturulması ve değişiklik maddesinin İcra İflas Kanunu 67. maddesi ve Anayasa'nın 59/3 maddesi kapsamında ele alınması gereğine değinilerek bozulmuş; bozmaya uyularak yapılan yargılama neticesinde davanın görevsizlik nedeniyle reddine karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.


Dava, ödenmeyen futbolcu alacağı nedeniyle başlatılan takibe vaki itirazın iptali isteğine ilişkin olup, her ne kadar yerel mahkemece, Anayasa Mahkemesi'nin 5894 Sayılı Kanun'un 5/2. maddesinin 2017/136 E. 2018/7 K. sayılı kararı ile iptal edildiği belirlendikten sonra, Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümeyeceği tespiti ile uyuşmazlığın çözüm yerinin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve itiraz üzerine TFF Tahkim Kurulu'nun münhasıran görevli olduğu gerekçesi ile görevsizlik kararı verilmiş ise de; Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararından sonra TFF Statüsü'nün Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Görev ve Yetkileri başlıklı 56. maddesinin 01.06.2019 tarihli Genel Kurul kararı ile " Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, taraflarca yetkisinin kabul edilmesi halinde; kulüpler, futbolcular, teknik adamlar ve futbol menajerlerinin, aralarındaki futbolla ilgili her türlü sözleşmeden doğan ihtilafları inceler ve karara bağlar. " şeklinde değiştirilmiştir. Bilindiği üzere, usul kuralları ve bu kapsamda yer alan görev kuralları kamu düzenine ilişkin olup, aksine düzenleme yoksa derhal uygulanacağından, yapılan görev kuralı değişikliklerinin eldeki davaya da uygulanması gerekeceği sonucuna varılmaktadır. Davacı tarafından ileri sürülen bu davada, UÇK'nın yetkisi taraflarca kabul edilmediğinden, mahkemece taraflar arasındaki uyuşmazlığın iddia ve savunma kapsamına göre çözümlenmesi gerekeceği tartışmasızdır. Hal böyle olunca, davanın esasının görülmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, kararın bozulması gerekmiştir.


SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenle temyiz olunan kararın BOZULMASINA, peşin alınan 44,40 TL. harcın istek halinde taraflara ayrı ayrı iadesine, HUMK'nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 25/06/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.


17/09/2021

Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası sayfasından ulaşabilirsiniz.21.11.2003 günlü 25296 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği ve Türkiye Barolar Birliği Meslek kuralları gereğince sitemiz herhangi bir reklam unsuru taşımamakta olup, sadece bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda sitemizde “avukatlar, teknolojinin ve bilimin olanak tanıdığı her türlü ortamda avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen “Avukatlık Meslek Kuralları”na aykırı olmayacak şekilde kendisini ifade etme hakkına sahiptir ilkesi” egemendir.

Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası
Ziyaretler
Bugün: 112
Bu Hafta: 14225
Toplam: 954