Merkezi Başvuru Havale Sistemi ile Tapudaki İşlemler Artık Daha Kolay


Birkaç yıldır tapu müdürlüklerindeki başvurular web tapu üzerinden yapılmaktaydı. Bu uygulama her ne kadar coronavirüs ile yaygınlık kazanmış ise de gerek tapudaki yoğunluğu azaltması gerek evrakların sistem üzerinden daha düzenli bir şekilde ilgili müdürlüklere iletiminin sağlanması açılarından oldukça kolaylık sağladı. 

Web tapu ile uyumlu yeni bir sistem olan merkezi başvuru havale sistemi, 15/07/2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile hayatımıza girmiş bulunmaktadır. 

Merkezi Başvuru Havale Sistemi Nedir?

Tapu işlemlerine ilişkin resmî senedin/tescil istem belgesinin başvurunun alındığı tapu müdürlüğü dışında tapu işlemi yapmaya yetkili personelce hazırlanmak üzere TAKBİS’te otomatik olarak havale edildiği sistem merkezi başvuru sistemidir. Merkezi başvuru havale sistemi yalnızca TAKBİS üzerinden yapılan yazışmalar ile tapu müdürlüklerince kullanılabilir.

Bununla birlikte yayımlanan Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında uzaktan yetkilendirme ile yapılan satış ve ipotek işlemleri ile merkezi başvuru havale sisteminin farklı olduğu unutulmamalı; yetkilendirmeye konu işlemlerde merkezi başvuru havale sistemi hükümlerinin uygulanmayacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Merkezi başvuru havale sistemi ile, başvuru yapılan tapu müdürlükleri tarafından talebe konu taşınmaz bilgileri ile işleme esas belgeler incelenecektir. Bu inceleme sonucunda varsa tespit edilen eksiklikler tamamlanarak talebe konu işlem başlama şekli TAKBİS üzerinden seçilir ve başvurulan tapu müdürlüğü tarafından merkezi başvuru havale sistemine gönderilecektir.

Merkezi başvuru havale sistemine düşen başvurular ve tapu müdürlüklerine sunulan diğer belgeler dikkate alınarak tescil istem belgesi yahut resmi senet merkezi başvuru havale sisteminde hazırlanacaktır Merkezi başvuru havale sistemi hazırlamış olduğu evrakların imzalanması ve kontrolü için başvuru yapılan tapu müdürlüğüne gönderecektir.

Sorumluluk Kimde?

Başvuru belgesi ve ekleri ile e-arşiv belgelerine göre düzenlenecek olan resmi senedin yahut tescil istem belgesinin doğru ve eksiksiz olarak hazırlanması ile sorumluluğu, merkezi başvuru havale sisteminde işlemi yapan personelindir.

Başvuru yapılan tapu müdürlüğü ise talebe konu resmi senet yahut tescil istem belgesinin kontrolü ile imzalarının alınarak işlemin tamamlanmasından sorumludur.

 

 

 

 

Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası sayfasından ulaşabilirsiniz.21.11.2003 günlü 25296 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği ve Türkiye Barolar Birliği Meslek kuralları gereğince sitemiz herhangi bir reklam unsuru taşımamakta olup, sadece bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda sitemizde “avukatlar, teknolojinin ve bilimin olanak tanıdığı her türlü ortamda avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen “Avukatlık Meslek Kuralları”na aykırı olmayacak şekilde kendisini ifade etme hakkına sahiptir ilkesi” egemendir.

Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası
Ziyaretler
Bugün: 369
Bu Hafta: 14047
Toplam: 5.198