Hükmün açıklanmasının geri bırakılması yani kısaca HAGB, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231.maddesinde düzenlenmiştir. Yapılan yargılama sonucunda hükmolunan cezanın iki yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası olması durumunda mahkemece HAGB kararı verilebilir. 

HAGB, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukuki sonuç doğurmamasını ifade eder. Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde 5 yıl denetime tabii tutulur. Denetim süresi 18 yaşından küçük çocuklar için 3 yıldır. Sanığın bu denetim süresi içerisinde kasten bir suç işlememesi halinde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılır. Fakat denetim süresi içinde kasten bir suç işlenir yahut hakimce belirlenen yükümlülüğe aykırı hareket edilir ise hüküm mahkeme tarafından açıklanır. 

HAGB kararı verilebilmesi için öncelikle sanığın yani yargılanan kişinin HAGB'yi kabul etmesi gerekir. Fakat bu kabul, isnat edilen suçun kabulü yahut ikrarı mahiyetinde olmayıp, yargılama sonucunda verilecek HAGB kararı ile sınırlıdır. Ayrıca HAGB verilebilmesi için

  •  Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması,
  • Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması
  • Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi şartlarının da bulunması gerekmektedir.

HAGB, bu şartların tamamının bulunması halinde verilebilir.

HAGB Adli Sicil/Sabıka Kaydında Görünür Mü?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, adli sicil yani sabıka kaydında bu hükümler için ayrılmış bir alana kaydedilir. Denetim süresince kalan bu kayıt, adli sicil kaydında görünmez. Dolayısıyla adliyeden yahut e-devlet üzerinden alınan adli sicil kaydında HAGB kararına konu suç görünmez. 


HAGB Memurluğu Etkiler Mi?

HAGB, adeta kişiye tanınmış ikinci bir şanstır. Denetim süresince gizli bir sicilde tutulan bu karar, kişinin kamu görevini ifa etmesini ve memurluğunu etkilememektedir. Denetim süresi içerisinde kasten suç işlenmesi halinde ise ilgili suç adli sicil kaydında görünecek ve memurluğa engel teşkil edebilecektir.

Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası sayfasından ulaşabilirsiniz.21.11.2003 günlü 25296 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği ve Türkiye Barolar Birliği Meslek kuralları gereğince sitemiz herhangi bir reklam unsuru taşımamakta olup, sadece bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda sitemizde “avukatlar, teknolojinin ve bilimin olanak tanıdığı her türlü ortamda avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen “Avukatlık Meslek Kuralları”na aykırı olmayacak şekilde kendisini ifade etme hakkına sahiptir ilkesi” egemendir.

Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası
Ziyaretler
Bugün: 108
Bu Hafta: 15947
Toplam: 12.330