“Bankanın avukatı tarafından borçlu yakını olan ilgili kişiye haciz ihbarnamesi gönderilmesi suretiyle kişisel verilerinin işlenmesi hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 21/10/2021 tarihli ve 2021/1069 sayılı Karar Özeti

Avukat tarafından vekili olduğu bankanın alacağını tahsil etmek amacı ile yürütmekle yükümlü olduğu işlemlerin tesisi için üçüncü kişilere İcra ve İflas Kanunu’nun 89’uncu maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında haciz ihbarnamesi gönderilmesi amacıyla ilgili kişinin adı, soyadı, kimlik numarası ve adres bilgisinin işlenmesi Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (e) bendinde yer alan “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hükmü” kapsamında Kanuna uygun olduğu değerlendirildiğinden söz konusu şikâyet ile ilgili olarak veri sorumlusu Avukat hakkında da Kanun kapsamında tesis edilecek bir işlem olmadığına ...

Devamı

“İlgili kişinin kredi notunun Banka tarafından düzeltilmemesi ve kişisel verilerinin üçüncü kişilerle paylaşılması” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 02/11/2021 tarihli ve 2021/1107 sayılı Karar Özeti

İlgili kişiye ait hesap kaydı detaylarının revize edildiği, veri sorumlusundan alınan yazıda bahsedilen sistem geliştirmelerinin tamamlandığı, yapılan geliştirmenin sonuçlarının titizlikle izlendiği ve bu süreçte, ilgili kişiye ilişkin Risk Merkezi bildirimlerinde düzeltme gerektiren bir hususa rastlanmadığı ...

Devamı

"İlgili kişinin ceza mahkûmiyeti bilgisinin avukat olan veri sorumlusu tarafından hukuka aykırı olarak elde edilmesi ve mahkeme dosyasına sunulması” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 02/11/2021 tarihli ve 2021/1111 sayılı Karar Özeti

İlgili kişinin adli sicil bilgisi kişisel verisinin işlenmesi faaliyetinde veri sorumlusu tarafından 6698 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesinde düzenlenen hukuki sebeplerden herhangi birine dayanılmadığı, bu hususun ise veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin düzenlendiği ...

Devamı

“Veri sorumlusu işveren tarafından eski çalışanı olan ilgili kişinin kurumsal e-posta hesabına aydınlatma yapılmaksızın erişilmesi” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 25/11/2021 tarihli ve 2021/1187 sayılı Karar Özeti

İlgili kişiye Kanun ve Tebliğ hükümleri kapsamında herhangi bir aydınlatma yapılmaması dolayısıyla veri sorumlusu tarafından ilgili kişinin e-postalarının incelenmesinin Kanun’un 5’inci maddesinde yer verilen herhangi bir işleme şartına dayanmadığı dikkate alındığında...

Devamı

“E-ticaret sektöründe faaliyet gösteren veri sorumlusu şirket tarafından internet sitesinde/mobil uygulamalarında kullanılan çerezler aracılığıyla hukuka aykırı olarak kişisel veri işlenmesi” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 10/03/2022 tarih ve

Kullanıcı tercihleri ile ilgili çerezler zorunlu çerezlerin dışında kalan işlevselliği sağlama amacıyla kullanıldığından söz konusu çerezlerin kullanıcının talep etmiş olduğu bir bilgi toplumu hizmetinin yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılıp kullanılmadığı...

Devamı

VERBİS Nedir? Kimleri Kapsar?

Devamı

KVKK Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber Taslağını Yayınladı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca Çerez Uygulamaları Hakkında Rehberin taslak versiyonu yayınlandı. Bu Rehberde  çerez tanımı...

Devamı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan Biyometrik Verilerin İşlenmesine İlişkin Rehber

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber yayımladı. Rehber, Kurul'un biyometrik veri işlenmesine ilişkin olarak daha önce vermiş olduğu kararlar ile Anayasa Mahkemesi'nce verilen kararlara da değinerek veri işleme ilkeleri ve veri güvenliğine ilişkin oldukça açıklayıcı nitelikte...

Devamı

Whatsapp'a Dudak Uçuklatan Ceza

Ocak ayında Whatsapp kullanıcılarının karşısına çok önemli bir bilgilendirme çıktı. Bu bilgilendirmede “Hizmet Koşullarının ve Gizlilik İlkesinin güncellendiği” bilgisi yer almaktaydı ve bu kullanıcıların Whatsapp uygulamasını kullanmaları için bu güncellemeyi kabul etmesi gerekmekteydi...

Devamı

Çalışanların Özlük Dosyasındaki Bilgiler: Sağlık Verileri

Pek çok işverence, çalışanın işe girmeden önce yahut çalıştığı sürece sağlık durumuna ilişkin iş sağlığı güvenliği uzmanlarınca düzenlenen raporlar yahut hastane, klinik, aile hekimliği gibi sağlık kurumlarınca oluşturulan raporları işleyebileceğini düşünmektedir...

Devamı

"Hocam, çocuğumuzun eti sizin kemiği bizim!" değil!

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan özel okullar, etüt ve kurs merkezleri, özel eğitim merkezleri ve kreşler gibi yerler, çocukların gelişimini desteklemek adına bir takım ek hizmetler sunabilmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun karşına gelen ve 55bin TL idari para cezasına hükmedilen bir şikayette de...

Devamı

Dijital Miras Türk Mahkemelerinde Tanındı

Özel hayatın gizliliği ile ilgili incelemenin ayrı bir değerlendirme olduğuna da değinen bu mahkeme kararı ile ülkemizde önemli bir adım atılmış; dijital mal varlığının tanımı mahkeme kararlarında yerini bulmuştur...

Devamı

“Davada biz bu belgeleri sunmayalım” Devri Kapandı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun önüne giden ve çalışan eski işverene karşı kişisel verileri ile ilgili yönelttiği talep ile ilgili olarak çalışan, iş davası kapsamı dışında özlük dosyasının bir örneğini istemiştir. İşveren ise bu belgeleri sunma zorunluluğu olmadığını düşünerek hareket etmiştir. Oysa...

Devamı

Bizden duymuş olmayın ama 8 numarada oturan Ayşe hanımlar aidatı bir türlü zamanında ödemiyor!

Her ne kadar pandemi sürecinde pek çoğumuz komşularımız ile daha samimi ilişkiler geliştirmiş isek de, kendimiz yahut ailemiz ile ilgili her bilgiyi komşularımız ile paylaşmak istemeyebiliriz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu...

Devamı

Karşılıksız Çekler İle İlgili Yeni Düzenleme Yürürlükte

28/07/2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Çek Kanun’unda tanımlanan ve çekin karşılıksız olması durumunda verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının infaz sürecine ilişkin değişiklik yapıldı.

Devamı

Merkezi Başvuru Havale Sistemi ile Tapudaki İşlemler Artık Daha Kolay

18 Mart 2020 tarihinden bu yana tapu müdürlüklerindeki başvurular web tapu üzerinden yapılmaktaydı. Bu durum her ne kadar coronavirüs ile hayatımıza girmiş ise de gerek tapudaki yoğunluğu azaltması gerek evrakların sistem üzerinden daha düzenli bir şekilde ilgili müdürlüklere iletiminin sağlanması açılarından oldukça kolaylık sağladı...

Devamı

E-Duruşmaya Hazırız

Hukuk Muhakemesi Kanunu (HMK)’nda 20 Temmuz 2020’de yapılan değişiklik ile mahkemelere tarafların talebi üzerine aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden, bir diğer deyişle uzaktan duruşmalara katılmaları mümkün hale geldi. Buna ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik ise henüz yayımlandı. Bu Yönetmelik uyarınca...

Devamı

Avrupa Birliği Komisyonu Yapay Zeka Tüzüğü'nün Türkçe Çevirisi Yayımlandı

Avrupa Birliği Komisyonu'nda 21/04/2021 tarihinde yayımlanan Yapay Zekaya İlişkin Uyumlaştırılmış Kurallara ( Yapay Zeka Düzenlemesi) ve Birlik'in Belirli Yasal Düzenlemelerinin Değiştirilmesine Yönelik Tüzük, İstanbul Barosu'nun katkıları ile Türkçe'ye çevirildi.  

Devamı

VERBİS ve Kayıt Yükümlülüğünün İstisnasının Kapsamına İlişkin Karar

Vakıf, dernek ve sendikalara ait iktisadi işletmelerin VERBİS'e kayıt yükümlülüğü ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca yayımlanan karar...

Devamı

Kripto Paralar Değerli Mi?

Nedir bu kripto paralar? İtibari, kaydi yahut elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye aracı olarak nitelendirilemeyen, belirli bir tür teknoloji temelli ve sanal olarak oluşturulan varlıklar kripto varlık olarak tanımlanmıştır. İtibari para, kaydi para ve elektronik para tanımları Merkez Bankası nezdinde ve belirli yasal düzenlemeler ile tanımlanmış olan değerlerdir....

Devamı

Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası sayfasından ulaşabilirsiniz.21.11.2003 günlü 25296 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği ve Türkiye Barolar Birliği Meslek kuralları gereğince sitemiz herhangi bir reklam unsuru taşımamakta olup, sadece bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda sitemizde “avukatlar, teknolojinin ve bilimin olanak tanıdığı her türlü ortamda avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen “Avukatlık Meslek Kuralları”na aykırı olmayacak şekilde kendisini ifade etme hakkına sahiptir ilkesi” egemendir.

Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası
Ziyaretler
Bugün: 369
Bu Hafta: 14047
Toplam: 5.153