İş hukuku, işçi ücretlerini, çalışma şartlarını, işveren – işçi ilişkilerini ve işçi sendikalarını kapsayan, bu alandaki konuları araştıran bir hukuk dalıdır. En önemli işlevi, işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenlemesidir.

İş hukukunun konusu sadece hizmet akdinden doğan ve tabi hizmet yükümlülüğü içindeki insan
ilişkileridir.  Söz konusu yükümlülükten doğan işveren, işçi ve onların devletle ilişkilerinin düzenlenmesi için oluşturulan hukuk kurallarını bir sistem içinde inceler.

İş hukukunun özellikleri:
 • İşveren tarafından işçinin emeğinin sömürülmemesi, hakkının ihlal edilmemesi için iş hukukunda işçi haklarının korunması önceliklidir.
 • Aksi sadece işçinin lehine kararlaştırılabilen nisbi emredici kurallar içerir. Örneğin işçiye asgari ücretin altında ücret verilememesi gibi.
 • İş hukuku çerçevesinde herhangi bir hükümle ilgili tereddüt yaşanması durumunda işçi lehine yorum getirilir.
 • İş hukukunda işçinin kişiliğine öncelik verilir ve buna bağlı olarak hizmet sözleşmesi işveren ile işçi arasındaki karşılıklı edimlerin sorumluluklarına dayalı ilişkinin çerçevesini çizer.
 • İşçiler, sendikalar aracılığıyla yönetime katılabilir.
 • Özel hukuka ait kriterleri barındıran iş hukuku, işçi ve işverenin çalışma hayatında karşılıklı ilişkilerinin düzenlenmesinde devletin müdahalesinden dolayı karma hukuk özelliği taşır.

İşçi ve işveren arasındaki yasal uyuşmazlıklarda arabuluculuk bir dava şartıdır. Taraflar öncelikle arabulucu ile görüşmelidir. Taraflar, ancak arabulucu ile ile yapılacakları görüşmelerin olumsuz olarak sonuçlanması hallerinde dava açılabilir. 

İş sözleşmeleri belirli süreli yahut süresiz olarak kurulabilir. İş sözleşmelerinin kurulması için yazılı olması şart değildir. İş sözleşmesinin unsurlarının bulunması hainde, taraflarca sözlü yahut yazılı olarak söz konusu iş görme ve karşılığında ücret ödeme ilişkisi bir iş sözleşmesi olacaktır.

İş sözleşmesinin üç ana unsuru vardır. Bunlar yapılması istenen iş, bu iş karşılığı ödenen ücret ve bu işin işçi tarafından işverenin emir talimatları doğrultusunda, işverence belirlenecek yerde, işverence denetlenebilir şekilde ve işverenin her türlü talimatı ile sınırlı olarak görmesi yani bağımlılıktır. 

İş hukukunun konuları şöyledir:

 • Özlük Dosyaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • 18 Yaşından Küçüklerin İş Sözleşmesi
 • Yıllık İzin
 • İdari İzin
 • Fazla Mesai
 • İş Akdinin Feshi
 • Kıdem ve İhbar Tazminatı
 • Uzaktan Çalışma
 • Sendika Özgürlüğü ve Hakkı
 • Grev ve Lokavt Hakkı

Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası sayfasından ulaşabilirsiniz.21.11.2003 günlü 25296 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği ve Türkiye Barolar Birliği Meslek kuralları gereğince sitemiz herhangi bir reklam unsuru taşımamakta olup, sadece bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda sitemizde “avukatlar, teknolojinin ve bilimin olanak tanıdığı her türlü ortamda avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen “Avukatlık Meslek Kuralları”na aykırı olmayacak şekilde kendisini ifade etme hakkına sahiptir ilkesi” egemendir.

Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası
Ziyaretler
Bugün: 369
Bu Hafta: 14047
Toplam: 5.218