Anayasa hukuku, bir devletin kuruluşu ile birlikte işleyişini, iktidarı ve yönetimi, bunun yanı sıra yönetim karşısında kişilerin hak ve özgürlüklerini ele alan kamu hukuku birimi/dalıdır.

Temel hak ve özgürlüklerimizi düzenleyen Anayasa, pek çok hukuki uyuşmazlıkta da gidilebilecek ülkemizdeki en üst yargı merciidir. Hukuk devletlerinde, Anayasa Mahkemesi ile birlikte Danıştay’ın verdiği kararlar da yine anayasa hukuku kapsamında değerlendirilmekte ve yer almaktadır.

Anayasa ile tanımlanan hak ve özgürlüklerin ihlal edilmesi halinde, ihlal konusu belirtilerek Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması mümkündür. Fakat Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmadan önce olağan yargı yollarının tüketilmesi gerekmektedir. Yargı yollarının tüketilmesinden itibaren 30 gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurulabilir. 

Anayasa Mahkemesi'ne başvurulabilmesi için ihlal edildiği iddia edilen hakkın Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile koruma altına alınmış haklardan olması gerekmektedir. Bu haklar şöyledir:

 • Adil Yargılanma Hakkı
 • Ayrımcılık Yasağı
 • Mülkiyet Hakkı
 • Örgütlenme Özgürlüğü
 • İfade Özgürlüğü
 • Maddi Manevi Varlığın Korunması Hakkı
 • Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunması Hakkı
 • Masumiyet Karinesi
 • Kötü Muamele Yasağı
 • Suç ve Cezanın Kanuniliği İlkesi
 • Etkili Başvuru Hakkı
 • Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı
 • Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı
 • Din ve Vicdan Özgürlüğü
 • Yaşam Hakkı
 • Eğitim Hakkı
 • Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı
 • Bireysel Başvuru Hakkı

Anayasa Mahkemesi'nce verilen kararlara Yayınlar sekmesi altında bulunan Kararlar başlığından ulaşabilirsiniz. 

Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası sayfasından ulaşabilirsiniz.21.11.2003 günlü 25296 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği ve Türkiye Barolar Birliği Meslek kuralları gereğince sitemiz herhangi bir reklam unsuru taşımamakta olup, sadece bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda sitemizde “avukatlar, teknolojinin ve bilimin olanak tanıdığı her türlü ortamda avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen “Avukatlık Meslek Kuralları”na aykırı olmayacak şekilde kendisini ifade etme hakkına sahiptir ilkesi” egemendir.

Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası
Ziyaretler
Bugün: 369
Bu Hafta: 14047
Toplam: 5.179