Bilişim Sistemine Girme Suçu (TCK md 243)

Türk Ceza Kanunu’nda bilişim alanında suçlar başlığı altında tanımlanan suçlardan ilki olan bilişim sistemine girme suçu, bir bilişim sisteminin bir kısmına yahut bütününe hukuka aykırı olarak, bir diğer deyişle yetkisiz olarak girilmesi olarak tanımlanır.

Bilişim sistemine girme suçu, temel olarak veri güvenliği ile ilgilidir. Bir sistem yahut sistemin belirli bir parçasına izin olmaksızın girilmesi halinde o alanda bulunan verinin güvenli olduğundan bahsedilemeyecektir.

Bilişim sistemine girme suçunun oluşması için sisteme yetkisiz bir şekilde girilmesi yeterlidir. Herhangi bir verinin indirilmesi yahut kullanılması şart değildir. Sisteme hukuka aykırı olarak girdikten sonra verilere de müdahale edilmesi halinde, yapılacak müdahalenin niteliğine göre, ayrıca TCK’nın 244/2. maddesinde yer alan suçun oluşması söz konusu olabilecektir.

Bir web sitesinin kullanıcı adı yahut şifresini

Bilişim Sisteminde Kalma Suçu

Bilişim sistemine hukuka uygun veya hukuka aykırı olarak girildikten sonra sistemde bulunma, yani verilere ulaşma ve müdahale imkanını devam ettirmek, bilişim sisteminde kalmak ile mümkün olacaktır. Bilişim sisteminde hukuka aykırı olarak kalma suçunun işlenmesi için bilişim sisteminin hukuka uygun veya aykırı olmasının bir önemi bulunmamaktadır. Örneğin belli bir iş için belli bir süreliğine bilişim sistemine hukuka uygun olarak girmesine izin verilen kimse, bu iş ve izni bittiği halde sistemde kalmaya devam etmesi halinde bu suç meydana gelecektir.

 

Bilişim sisteminde hukuka aykırı olarak kalmaya devam etmenin de süresi önemli değildir. Girmiş olduğu bilişim sisteminden çıkması için gerekli olan sürede çıkılmaması halinde sistemde kalmaya devam edildiği kabul edilecek; sistemde kalmaya devam edildikçe bu suç da işlenmeye devam edecektir.

Örneğin sahibi tarafından kendisine bilgisayarı kullanma, bilgisayara giriş ve oradaki bazı programları kullanma izni verilen kişinin, sahibinin rızasına aykırı olarak onun e-posta kutusuna veya sosyal medyasına erişim sağlaması bu suçu oluşturacaktır.

Sistemde kalırken verileri silme, kopyalama gibi herhangi bir işlem yapılması gerekli olmayıp, sistemde bulunulması yeterlidir. Sistemde kalınması halinde ayrıca bu tür işlemlerin yapılması halinde bunların Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanan diğer suçları oluşturup oluşturmadığı ayrıca değerlendirilecektir.

Veri Akışının İzlenmesi Suçu

Bir bilişim sisteme girmeksizin, sistemi içindeki yahut sistemler arasındaki veri akışının yetkisiz yani hukuka aykırı olarak takibi ve izlenmesi halinde de bilişim sistemine girme suçu adı altında veri akışının izlenmesi suçu işlenecektir. Yine bu suçta da veri güvenliği korunan hukuki değerdir.

Düzenlemede izlemenin “sisteme girmeksizin, teknik araçlarla gerçekleştirilmesi” aranmıştır. Bu anlamda izlemenin verinin nakledildiği sırada, yani kaynağından çıktıktan sonra, bununla birlikte hedefine ulaşmadan önce gerçekleştirilmiş olmalıdır. Hedefine ulaşan verinin bulunduğu yerde bu verinin incelenmesi başka bir suçun konusudur.

Bu durumda verilecek ceza, bilişim sistemine girme suçundan daha ağır olup; veri akışının izlenmesi bilişim sistemine girilmesi suçunun nitelikli halidir; faile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir.

 

Sistem Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu (TCK md 244)

Bir bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi yahut bozulması da Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak tanımlanmıştır. Bu suç ile korunan hukuki yarar, bir bilişim sistemi içerisinde yer alan verilerin ve programların güvenliğidir. Bu madde, mala zarar verme suçunu veriler bakımından özelleşmiş hali olarak kabul edilir.

Burada bahsedilen sistemin klasik bilişim kavramındaki karmaşıklıkta olmasına gerek yoktur. Örneğin bir kişinin Facebook hesabının şifresini değiştirerek asıl kullanıcının hesabına girilmesinin engellenmesi halinde de sistem engelleme suçu söz konusu olacaktır. Aynı hesabın kullanıcı adının ve paylaşımlarının değiştirilmesi, fotoğraflar yahut yorumlarda değişiklik yapılması halinde ise sistem değiştirme suçu gündeme gelecektir. Benzer şekilde, bir kimsenin Facebook yahut Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımların yetkisiz olarak silinmesi halinde ise verileri yok etme suçundan bahsedilebilecektir.

Bu suç, kişilerin sosyal medya hesapları üzerinden işlenebileceği gibi, bir bilgisayar, tablet yahut cep telefonu başta olmak üzere akıllı cihazlar üzerinden de işlenebilir. Örneğin akıllı süpürge uygulamasındaki verilerin yetkisiz bir şekilde silinmesi yahut akıllı süpürge sahibinin süpürge uygulamasına girilmesinin engellenmesi halinde de bu suç gündeme gelecektir.

Bir bilişim sisteminin işleyişini engellenmesi veya bozulması halinde, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.

Bir bilişim sistemindeki verilerin bozulması, yok edilmesi, değiştirilmesi veya erişilmez kılınması, sisteme veri yerleştirilmesi, var olan verileri başka bir yere gönderilmesi halinde ise altı aydan üç yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.

Bu işlemlerin bankalar, kredi kurumları ya da kamu kurum veya kuruluşlarına ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde ise verilecek ceza yarı oranında arttırılacaktır.

Yine bu filler ile failin başkasına yahut kendisine maddi yahut manevi bir çıkar sağlanması halinde de iki yıldan başlayıp altı yıla kadar hapis cezasının yanında adli para cezasına hükmedileceği düzenlenmiştir. 

Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası sayfasından ulaşabilirsiniz.21.11.2003 günlü 25296 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği ve Türkiye Barolar Birliği Meslek kuralları gereğince sitemiz herhangi bir reklam unsuru taşımamakta olup, sadece bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda sitemizde “avukatlar, teknolojinin ve bilimin olanak tanıdığı her türlü ortamda avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen “Avukatlık Meslek Kuralları”na aykırı olmayacak şekilde kendisini ifade etme hakkına sahiptir ilkesi” egemendir.

Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası
Ziyaretler
Bugün: 298
Bu Hafta: 7397
Toplam: 3.721