İçeriğe geç

Miras Hukuku

Miras hukuku, bir kişinin ölümü ile sona ermeyen ve devredilebilir hak ve borçlarının durumunu düzenler. Kişilerin vefatı ile birlikte mirasçılar kişinin hakları ve malları üzerinde hak sahibi olmakla birlikte, borçlarınından da sorumlu olacaklardır.

Türk Medeni Kanunu uyarınca mirasçılar vefat eden kişinin çocukları ve torunlarının dahil olduğu alt soyu, anne ve babasının dahil olduğu üst soyu ve vefat tarihinde evli olması halinde sağ kalan eştir. Buna ek olarak kişi vefat etmeden önce vasiyet düzenleyerek üçüncü kişileri de mirasçı olarak belirleyebilir.

Ayrıca, kişilerin yasal mirasçılarını mirasından çıkarması da mümkündür. Aynı şekilde, yasal mirasçıların da mirası red imkanı bulunmaktadır.

Veraset İlamı ve Ölüm Belgesi

Vasiyetname

Miras Sözleşmesi

Mirasın Kazanılması

Mirasçı Atama

Mirastan Çıkarma

Mirastan Feragat

Mirası Reddi

Miras Ortaklığı

Tasarrufun İptali Davası