LiveZilla Live Chat Software
İdare Mahkemesi Kararları - Tuncay Yılmaz Avukatlık Bürosu

LiveZilla Live Chat Software
Başlık Tıklamalar
Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 6.maddesi ''g'' bendi uyarınca ''güvenlik soruşturması uygun olmak'' şartını taşımadığından bahisle kendisi ile ilgili işlemlerin iptal edilerek müracaat evrakının iade edilmesine ilişkin işlemin Tıklamalar: 6330
Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan hakkında açılan kamu davası sebebiyle muvazzaf astsubay olamayacağına ilişkin işlemin; hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir. Tıklamalar: 4052
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nin Ek-3 I-A maddesinde belirtilen sağlık şartını taşımadığından bahisle okulla ilişiğinin kesilmesine ilişkin Tıklamalar: 3780
Görev sırasında amirine sözle saygısızlık ettiğinden bahisle kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Tıklamalar: 3005
Doçentlik sınavı için yapılan başvuru üzerine, eser incelemesi aşamasında başarısız sayılmasına ilişkin işlemin; Tıklamalar: 2797
İşyeri kapatma saatine riayet etmediğinden bahisle 1.055,00 TL idari para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Tıklamalar: 2729
POMEM öğrencisi olamaz" şeklindeki kararının iptaline karar verilmesi istenilmektedir. Tıklamalar: 2661
Muvazzaf subay olamaz '' raporuna istinaden sınavından elenerek Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma eğitimine alınmamasına dair tesis edilen işlemin iptali istenilmektedir. Tıklamalar: 2490
Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunduğundan bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-g maddesi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Tıklamalar: 2203
Eczane Hizmetleri Programı mezunu olan davacı tarafından, dikey geçiş yoluyla eczacılık fakültesine yerleştirilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin Tıklamalar: 2173
657 sayılı yasanın 98/b maddesi gereği, görevine son verilmesine ilişkin 18.09.2014 tarih ve 5101 sayılı işlemin iptali istenilmektedir Tıklamalar: 2152
Kiraladığı işyeri için içki satış ruhsatı almak talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin Tıklamalar: 2118
Azerbaycan Nahçivan Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan davacı tarafından, diplomasına denklik verilmesi istemiyle yapılan başvurunun eğitiminin gıyabi (açık öğretim) nitelikte olduğundan bahisle reddine ilişkin Tıklamalar: 2080
Polis memuru olarak görev yapan davacının, idari polislik kadrosuna geçme talebiyle yaptığı başvuru üzerine, vazife malulü sayılarak göreviyle ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemin; Tıklamalar: 2074
Uzman erbaş sınavına girerek başarılı olan davacı tarafından, hakkında yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz olduğundan bahisle atamasının yapılmamasına ilişkin Tıklamalar: 2048
İmar planında sosyal-kültürel tesis alanı olarak ayrıldığı halde kullanım amacı doğrultusunda kamulaştırma işleminin yapılmayarak mülkiyet hakkının süresi belirsiz şekilde kısıtlanması nedeniyle Tıklamalar: 1972
Mesai saatlerine riayet etmediğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/A-(b) maddesi uyarınca uyarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Tıklamalar: 1798
Adi malül olarak emekliye ayrılan ve daha sonra Mahkeme kararı sonucunda vazife malülü sayılan davacı tarafından gazilik statüsü verilmesi talebinin reddine ilişkin Tıklamalar: 1789
Mutfak tüpüne pompa tabancasına takılan bir aparat vasıtasıyla dolum yapıldığı, Tıklamalar: 1619
İmar planında yeşil alan olarak ayrılan 388 m² alanın Belediyenin izni ve bilgisi dışında kullanıldığından bahisle, 9.544,80 TL ecrimisil tahakkuk ettirilmesine yönelik Tıklamalar: 1599
Astsubay sınıf okulunda geçen 18 yaş altı sürelerin hizmetine dahil edilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine yönelik Tıklamalar: 1577
Elmadağ Polis Meslek Yüksek Okulunda öğretim görevlisi olarak görev yapan davacının Rize Polis Meslek Yüksek Okulu kadrosuna naklen atanmasına ilişkin Tıklamalar: 1510
Özel harekat branşından genel hizmet statüsüne aktarılmasına ilişkin Tıklamalar: 1452
Taşınmazın imar planı ile "Rekreasyon Alanı" olarak ayrılmasına rağmen, davalı idare tarafından kullanım amacı doğrultusunda kamulaştırma görevinin yerine getirilmeyerek mülkiyet hakkının süresi belirsiz şekilde kısıtlandığından bahisle Tıklamalar: 1440
Özel güvenlik görevlisi olarak çalışmak için yenileme eğitim sertifikası alan davacı tarafından, hakkında "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak" suçundan bir yıl tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulandığından bah Tıklamalar: 1431
Taşınmaz üzerinde bulunan yapıda mimari projeye aykırı tadilat yapıldığı gerekçesiyle 3194 sayılı Kanunun 42. maddesine göre 4.080,96-TL imar para cezası uygulanmasına ilişkin Tıklamalar: 1428
3194 sayılı İmar Kanunu'nun 23.maddesi uyarınca 38.473,00-TL yol teknik altyapı harcama bedelinin tahakkuk ettirilmesine dair işlemin Tıklamalar: 1397
Görevde kayıtsızlık göstermek, görevi savsaklamak veya geçerli bir özrü olmadan belirtilen sürede bitirmemek" fiili nedeniyle kınama cezası ile tecziye edilmesine ilişkin Tıklamalar: 1374
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5/b maddesinde yer alan ortak nitelik şartını kaybettiğinden bahisle 657 sayılı Yasa'nın 98/b maddesi uyarınca memuriyet görevine son verilmesine ilişkin Tıklamalar: 1357
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137. ve 138/b maddeleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğü'nün 10/D maddesine göre görevden uzaklaştırılmasına ilişkin işlemin; Tıklamalar: 1272