LiveZilla Live Chat Software
Tuncay Yılmaz Avukatlık Bürosu - Tuncay Yılmaz Avukatlık Bürosu

LiveZilla Live Chat Software

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ (ISTAC) ÇALIŞMALARA BAŞLADI

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ (ISTAC) ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Tahkim, taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine, kendileri tarafından belirlenen hakemlerce çözümlendiği bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

İstanbul Tahkim Merkezi Tahkimi, devlet yargısından farklı olarak aleni değildir. Böylelikle tahkimle ilgisi olmayan kişilerin, uyuşmazlık ve uyuşmazlığın neticesi hakkında bilgi sahibi olmaları engellenebilir.

Tarafların, aralarındaki doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca tahkimde çözümleneceği hakkında anlaşmaları yeterlidir.

İstanbul Tahkim Merkezi Tahkimi, uyuşmazlıkların devlet mahkemelerine göre daha az masrafla çözümlenmesini sağlar.

Hakem kararlarının, temyize gidilmeksizin derhal icrası söz konusudur.

Örnek Tahkim Şartı

"Bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir." İbaresi eklenecektir.

Aşağıdaki hükümler, örnek tahkim şartına eklenebilir:

  • Acil Durum Hakemine İlişkin Kurallar uygulanmaz.
  • Tahkim yeri (Şehir/Ülke)’dir.
  • Tahkim dili (…)’dir.
  • Hakem sayısı (…) olacaktır.
  • Uyuşmazlığın esasına (…) hukuku uygulanır.

Tahkimin Avantajları

Yargılamalar Aleni Değil

Temyiz Yok

Hızlı

Nispeten Ekonomik

 

Tarifeler

İstanbul Tahkim Merkezi Başvuru Harcı ve İdari Masraf Tarifesi

Uyuşmazlık Konusunun Değeri

Başvuru Harcı

İdari Masraf

 

300.000’e kadar

300 TL

% 1,5

4.800 TL

300.001 – 1.000.000

300 TL

% 1,5

1.000.001 – 5.000.000

300 TL

% 1

5.000.001 – 10.000.000

300 TL

% 0,5

10.000.001 – 50.000.000

300 TL

% 0,3

50.000.001 ve fazlası

300 TL

% 0,1

 

İstanbul Tahkim Merkezi Hakem Ücreti Tarifesi

Uyuşmazlık Konusunun Değeri

Tek Hakem

Hakem Kurulu

300.000’e kadar

% 5

15.000 TL.

% 7

21.000 TL.

300.001 – 1.000.000

% 4

% 6

1.000.001 – 5.000.000

% 3

% 5

5.000.001 – 10.000.000

% 1

% 2

10.000.001 – 50.000.000

% 0,5

% 1

50.000.001 ve fazlası

% 0,1

% 0,5

         

 

 

300.000 TL. lik dava için Tahkim Ücreti

Başvuru harcı ve idari masraf

4.800 TL.

Tek Hakem

15.000 TL.

Hakem Kurulu

21.000 TL

Toplam (Tek Hakem)

19.800 TL.

Toplam (Hakem Kurulu)

25.800 TL.

 

Asliye hukuk mahkemesinde 300.000 TL. İçin yargılama masrafı

Başvuru Harcı

29.2 TL

Dosya Gideri

0.6 TL

Peşin Harç

5123.250 TL

Tebligat Gideri

100 TL

Vekalet Suret Harcı

8.6 TL

Bilirkişi Ücreti

275 TL

Keşif Gideri

291.3 TL

Tanık Gideri

60 TL

Diğer İş Ve İşlemler

55 TL

Toplam

5.942.95 TL

Vekalet Ücretİ

23.950,00 TL

TOPLAM

29.892,95