LiveZilla Live Chat Software
Bilirkişilik Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. - Tuncay Yılmaz Avukatlık Bürosu

LiveZilla Live Chat Software

Bilirkişilik Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bilirkişilik Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununa göre bilirkişi, raporunda uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar dışında açıklama yapamayacak ve hukuki nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamayacak.

Hakimlik mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamayacak.

Bilirkişi, öğrendiği sırların gizliliğini sağlamakla yükümlü olacak.

Bilirkişilik faaliyeti öncesinde zorunlu eğitim verilecek.

Bilirkişilik Danışma  Kurulu kurulacak. Kurulun başkanı Adalet Bakanlığı Müsteşarı olacak.

Bilirkişiliğe başvuru, ilgilinin yerleşim yerinin veya mesleki  faaliyetlerini yürüttüğü yerin bağlı olduğu bölge kuruluna ya da adli veya idari  yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonuna yapılacak.

Her bölge adliye mahkemesinin kurulu bulunduğu yerde bir bilirkişilik bölge kurulu kurulur.

Bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine bölge kurulu karar verecek.

Bilirkişiler, bölge adliye mahkemelerinin yargı çevreleri esas alınmak suretiyle bilirkişilik bölge kurulları tarafından hazırlanan listelerden görevlendirilecek.

Bilirkişiler, görevleriyle ilgili tutum ve davranışlarının veya hazırladıkları raporların ilgili mevzuata uygunluğu bakımından bölge kurulları tarafından resen veya başvuru üzerine denetlenecek.

Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu belgelendirmediği takdirde, bilirkişilik yapamayacak.

Siteye Giriş