LiveZilla Live Chat Software
Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi - Tuncay Yılmaz Avukatlık Bürosu

LiveZilla Live Chat Software

Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi

İş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmesine ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık yapmak, geçici iş ilişkisi kurma faaliyeti yürütmek üzere Türkiye İş Kurumu tarafından izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan Özel istihdam bürolarını düzenleyen yönetmelik, 29854 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Özel istihdam büroları, iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti yapabilecek, işgücü piyasası ile istihdam ve insan kaynaklarına yönelik hizmetleri yürütebilecek, mesleki eğitim düzenleyebilecek ayrıca yurt dışına işçi de gönderebilecekler.

Özel İstihdam Büroları, toplu işçi çıkarılan işyerlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında, yer altında maden çıkarılan işyerlerinde ve grev ve lokavtın uygulanması sırasında geçici iş ilişkisi kuramayacaklar.

Özel istihdam büroları, iş arayanlardan ve geçici iş ilişkisi ile çalıştırılacak işçilerden aracılık faaliyeti kapsamında hizmet bedeli alamayacaklar. Bu kuralın istisnası ise, profesyonel sporcu, teknik direktör, antrenör, manken, fotomodel ve sanatçı meslek gruplarında yer alanlar ile genel müdür veya bu göreve eş ya da daha üst düzey yönetici pozisyonlarında işe yerleştirilecek kişiler ile işveren arasında kurulan geçici iş ilişkisi.

Siteye Giriş