Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

HAKLARI KÖTÜYE KULLANMA YASAĞI

HAKLARI KÖTÜYE KULLANMA YASAĞI

HAKLARI KÖTÜYE KULLANMA YASAĞI

HAKLARI KÖTÜYE KULLANMA YASAĞI--kişi özgürlüğünden ve adil yargılanma hakkından yararlanmak isteyen teröristlerin Sözleşme'deki haklardan yararlanamayacaklarına dair Hükümetin itirazına karşı Mahkeme’ye göre Sözleşme'nin 5 ve 6. maddelerinden teröristlerin de yararlanabilmelerinin mümkün olduğu--Md 17: itirazın reddine
OLAĞANÜSTÜ HAL--olağanüstü hal ilanı--terörle mücadele amacıyla olağanüstü hal ilanına ve kişi özgürlüğünü kısıtlayan tedbirlere ilişkin Avrupa Konseyi’ne yeterli bildirimde bulunulmadığından olağanüstü halin geçersizliği iddiasına karşı Mahkeme’ye göre olağanüstü hal ilanı ve kişi özgürlüğünün kısıtlanmasına dair bildirimin yeterli olması--Md 15: ihlal edilmediğine
KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ--olağanüstü halde gözaltı sebebi--suç işlemesini engellemek için tutma--suç işlediğinden makul kuşku üzerine gözaltı--yetkili makamların önüne çıkarma amacıyla gözaltı--olağanüstü hal bölgesinde terör eylemlerinde bulunacağından kuşkulanılan kişiyi kanunen yetkili makamların önüne çıkarma amacı olmaksızın gözaltına alma ve tutmanın olağanüstü hale uygun bir tedbir olması--Md 05(1)(c): ihlal edilmediğine
KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ--olağanüstü halde gözaltı süresi--derhal yargıç önüne çıkarılma hakkı--gözaltının uzunluğu--olağanüstü hal bölgesinde gözaltında tutulan kişinin bir gözaltı Komisyon’una başvurma imkanı bulunmasına ve kanunlara sadık kalınacağına dair yazılı taahhüt vermesi halinde salıverilme imkanı bulunmasına rağmen bu yolları kullanmaması nedeniyle yaklaşık beş ay gözaltında tutulmasının olağanüstü hale uygun bir tedbir olması--Md 05(3-i): ihlal edilmediğine
KANUNSUZ CEZA OLMAZ İLKESİ--uygulanabilirlik--kanunsuz suç--suç işlemesini önlemek için gözaltına alınan kimse bir suç isnadından sonra verilen mahkumiyet sonucu hapsedilmiş olmadığı için bu maddenin kendisine uygulanabilir olmaması--Md 07: uygulanabilir olmadığına


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!