Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

İHBAR OLUNAN, DAVADA TARAF OLMADIĞINDAN HAKKINDA HÜKÜM KURULAMAZ

İHBAR OLUNAN, DAVADA TARAF OLMADIĞINDAN HAKKINDA HÜKÜM KURULAMAZ

İHBAR OLUNAN, DAVADA TARAF OLMADIĞINDAN HAKKINDA HÜKÜM KURULAMAZ

Tarih: 22.2.2011

Esas: 2010/13006

Karar: 2011/2580

İHBAR OLUNAN, DAVADA TARAF OLMADIĞINDAN HAKKINDA HÜKÜM KURULAMAZ

Dava ihbar olunan, davada taraf olmadığından, hakkında hüküm kurulamaz. Yine aleyhine hüküm verilmedikçe, dava ihbar olunanın hükmü temyiz etme hakkı da bu­lunmamaktadır. Öte yandan açılmış bir davaya, zorunlu dava arkadaşlığı söz konusu olmadığı sürece üçüncü bir kişinin taraf sıfatıyla davalı olarak dahil edilmesi mümkün olmadığı gibi, HUMK.nun 83 ve sonraki maddelerinde açıklanan hükümlere göre ıslah yoluyla hasım değiştirilmesi veya davalı sayısının artırılması da mümkün değildir.

Somut olayda, davalı Turgut Bostancı’ya karşı açılmış olan dava, davalı tarafın­dan Kuralkan Motorlu Araçlar ...A.Ş.’ne ihbar edilmiştir. Dava ihbar olunan Kuralkan Motorlu Araçlar ...A.Ş., davada taraf olmadığından kararı temyiz hakkı bulunmamakta ise de. adı geçen şirket mahkeme karar başlığında, “dava ihbar olunan” olarak değil, “davalı” olarak gösterilmiş olup, mahkeme kararının “hüküm” başlıklı bölümünün, mahkeme harç ve yargılama giderlerinin davalıdan tahsiline ilişkin 2. ve 3. bentlerinde de “...davalılardan alınarak” şeklinde aleyhine hüküm kurulmuş olduğundan, dava ih­bar olunanın temyiz talebinin kabulüne, davada taraf olmadığı halde karar başlığında “davalı” olarak gösterilmesi ve aleyhine hüküm kurulmuş olması nedenleriyle hükmün ihbar olunan şirket yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!