İçeriğe geç

Ceza Hukuku

Kamu hukuku bölümlerinden bir tanesi olan ceza hukuku, var olan suçların yanı sıra ceza kavramlarını da kapsamlı bir şekilde incelemekte ve ele almaktadır. Kendi içinde iki farklı dala ayrılan ceza hukuku, genel ve özel olmak üzere iki farklı kolda incelenmektedir.

Genel ceza kanunu; suç kavramlarını farklı bir şekilde ele alıyor ve hem maddi hem de manevi olarak değerlendirmektedir. Tüm suçları kapsayan birim, geçerliliğini koruyan ilkeler bütünü olarak da tanımlanabilir.

Özel ceza kanunu; bir ülkenin belirlenmiş olan kanunları doğrultusunda hangi eylemlerin ya da hangi çalışmaların suç olduğunu, bu eylemlerin nelerle sınırlandırıldığı ve bu suçların hangi cezalar ile karşılık bulacağını temel almaktadır.

Ceza hukukuna ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi Kararları ve Yargıtay Kararları için tıklayınız.

Ceza Türleri

Güvenlik Tedbirleri

Koruma, Gözetim, Yardım ve Bildirim Yükümlülüğünün İhlali

Çocuk Düşürtme, Çocuk Düşürme ve Kısırlaştırma

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

Hürriyete Karşı Suçlar

Şerefe Karşı Suçlar

Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar

Malvarlığına Karşı Suçlar

Genel Tehlike Yaratan Suçlar

Çevreye Karşı Suçlar

Genel Kamu Sağlığına Karşı Suçlar

Kamu Güvenine Karşı Suçlar

Kamu Barışına Karşı Suçlar

Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar

Genel Ahlaka Karşı Suçlar

Aile Düzenine Karşı Suçlar

Bilişim Alanında Suçlar

Adliyeye Karşı Suçlar

Devletin Egemenlik Alametlerine ve Saygınlığına Karşı Suçlar

Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar