İçeriğe geç

Kategori: Vergi Mahkemesi Kararları

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Jeneratör ihalesi nedeniyle imzalanan sözleşme uyarınca hesaplanan 2.609,43 TL damga vergisinin 2

T.C. ANKARA 1. VERGİ MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/175  KARAR NO : 2015/2557 DAVACI :  DAVALI : ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/ANKARA VEKİLİ : AV.SEBİHA çETİNER…

Yorumlar kapalı

Kesilen vergi ziyaı cezalarının, salt zamanaşımını durdurmak için tarh dosyasının takdire sevk edildiği, dolayısıyla zamanaşımı nedeniyle ceza kesilemeyeceği, cezaların hukuksal dayanağı bulunmad

T.C. ANKARA 1. VERGİ MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/1233  KARAR NO : 2015/2777 DAVACI : * SİTESİ VE İŞHANI GENEL YöNETCİLİĞİ VEKİLİ : —  Bayındır…

Yorumlar kapalı

Gayrimenkul satışlarından elde ettiği ticari kazancını beyan etmediğinden bahisle takdir komisyonu kararlarına istinaden re’sen tarh edilen bir kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi tarhiyatının;

T.C. ANKARA 1. VERGİ MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/974  KARAR NO : 2015/2799 DAVACI :  VEKİLİ : AV. NESLİGüL GüR  İran Caddesi, Budak Sokak, No:11/6,…

Yorumlar kapalı