İçeriğe geç

Kategori: Danıştay Kararları

Memnu hakların iadesi kararı bulunsa dahi, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da affa uğramış olsa bile bu maddede sayılan suçlardan mahkum olanlar memuriyete atanamaz.

ÖZET: Memnu hakların iadesi kararı dahi bulunsa, 5237 sayılı Kanun'un 53/2. ve 657 sayılı Kanun'un 48/A-5 maddelerinde yer alan hukuki düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, kasten işlenen…

Yorumlar kapalı

“Hesap işletim ücreti” alınmasını öngören düzenlemeler, 6502 sayılı Yasa’nın 4/3. maddesine ve Yargıtay içtihatlarına aykırılık teşkil etmektedir.

T.C. DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU ESAS NO. 2015/1215 KARAR TARİHİ. 18.11.2015 HESAP İŞLETİM ÜCRETİNİN TÜKETİCİDEN ALINAMAMASI–FİNANSAL TÜKETİCİDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA…

Yorumlar kapalı