İçeriğe geç

Kategori: AYM Kararları

Başvuru, hukuka aykırı olarak kum ve çakıl taşı çıkarma faaliyetinin durdurulması, idari para cezası verilmesi ve faaliyetin durdurulduğu tarihe kadar ocaktan çıkarılmış malzemeye el konulmasının mülkiyet hakkının; itiraz üzerine idari para cezasının mahkemece kaldırılmasına rağmen el konulma işleminin iptali için açılan davanın gerekçesiz şekilde ve kesin hükmün bağlayıcılığına uyulmayarak reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Başvuru Numarası     : 2014/6241 Karar Tarihi               : 29/9/2016 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR KIRCA MÜHENDİSLİK İNŞ. TURZ. TİC. VE SAN. A.Ş. BAŞVURUSU (Başvuru…

Yorumlar kapalı

Davacılar tarafından, Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca emekli ikramiyesi ödenmesi istemiyle yaptıkları başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istenilmektedir.

DAVANIN ÖZETİ : Davacılar tarafından, Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca emekli ikramiyesi ödenmesi istemiyle yaptıkları başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istenilmektedir.TÜRK MİLLETİ ADINAKarar veren Ankara 6.…

Yorumlar kapalı

Tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, asker olması sebebiyle hakkındaki soruşturmanın askerî makamlar tarafından yürütülmesi gerekirken adli makamlar tarafından yürütülmesi ve soruşturma mercilerinin görevsizlik kararı vermemesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR HARUN KOBAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2016/60589) Karar Tarihi: 27/2/2020 R.G. Tarih ve Sayı: 12/5/2020-31125 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR I.…

Yorumlar kapalı

Muhtarlık görevine seçilen başvurucunun tutuklu kaldığı süre için muhtarlık maaşının ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR DOĞAN DEPİŞGEN BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2016/12233) Karar Tarihi: 11/3/2020 R.G. Tarih ve Sayı: 5/5/2020-31118 İKİNCİ BÖLÜM KARAR I.…

Yorumlar kapalı

Bir internet haber sitesine erişimin tamamıyla engellenmesine karar verilmesinin basın özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR ALİ ERGİN DEMİRHAN BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/16368) Karar Tarihi: 11/3/2020 R.G. Tarih ve Sayı: 2/5/2020-31115 İKİNCİ BÖLÜM KARAR…

Yorumlar kapalı

Davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının, yargılamanın makul sürede tamamlanmaması nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR İBRAHİM BAYAT BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2017/39270) Karar Tarihi: 10/3/2020 R.G. Tarih ve Sayı: 14/5/2020-31127 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR I.…

Yorumlar kapalı

Rüzgâr enerji santrali projesi için verilen çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararının iptali istemiyle açılan davada menfaat koşulunun bulunmadığı gerekçesiyle davanın esasının incelenmeksizin reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ GENEL KURUL KARAR KEMAL ÇAKIR VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2016/13846) Karar Tarihi: 5/3/2020 R.G. Tarih ve Sayı: 12/5/2020-31125 GENEL KURUL…

Yorumlar kapalı

Darbe teşebbüsüyle bağlantılı olarak yürütülen soruşturmada uygulanan tutuklama tedbirinin hukuki olmaması ve tahliye kararının geç icra edilmesi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR A.A. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2016/59578) Karar Tarihi: 12/2/2020 R.G. Tarih ve Sayı: 14/5/2020-31127 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR GİZLİLİK TALEBİ…

Yorumlar kapalı

Bir vergi incelemesi sonucuna bağlı olarak aynı fiil nedeniyle yeniden yargılanmama veya cezalandırılmama ilkesinin ; başvurucunun usule ilişkin imkânlar bakımından dezavantajlı duruma düşürülmesi nedeniyle de silahların eşitliği ilkesinin ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR MEHMET TURGAY ÖZBEKLER BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2017/20779) Karar Tarihi: 11/3/2020 R.G. Tarih ve Sayı: 28/4/2020-31112 İKİNCİ BÖLÜM KARAR…

Yorumlar kapalı