İçeriğe geç

Anayasa Hukuku

Anayasa hukuku, bir devletin kuruluşu ile birlikte işleyişini, iktidarı ve yönetimi, bunun yanı sıra yönetim karşısında kişilerin hak ve özgürlüklerini ele alan kamu hukuku birimi/dalıdır.

Temel hak ve özgürlüklerimizi düzenleyen Anayasa, pek çok hukuki uyuşmazlıkta da gidilebilecek ülkemizdeki en üst yargı merciidir. Hukuk devletlerinde, Anayasa Mahkemesi ile birlikte Danıştay’ın verdiği kararlar da yine anayasa hukuku kapsamında değerlendirilmekte ve yer almaktadır.

Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına erişmek için tıklayın.