LiveZilla Live Chat Software
Sayıştay Kararları - Tuncay Yılmaz Avukatlık Bürosu

LiveZilla Live Chat Software
Başlık Tıklamalar
DANIŞTAY KARARLARI - 6183 YASA UYARINCA SU ÜCRETİNİN SULAMA BİRLİĞİ TARAFINDAN TAHSİLi Tıklamalar: 3894
İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELER BAĞLI İDARELER VE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ AÇISINDAN 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN GETİRDİKLERİ Tıklamalar: 3729
DANIŞTAY KARARLARI - TAHAKKUKU TAHSİLE BAĞLI BİR VERGİ OLAN EĞLENCE VERGİSİNİN VADESİNDE ÖDENMEMESİ VEYA TAHSİL EDİLMEMESİ HALİNDE BU NİTELİĞİNİ KAYBEDECEĞİ VE SÖZÜ EDİLEN VERGİNİN ÖNCELİKLE İHBARNAME İLE İSTENMESİ, Tıklamalar: 3345
5018 SAYILI KANUNU - MUHASEBE YÖNETMELİKLERİ - MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 3.KISIM Tıklamalar: 3098
DANIŞTAY KARARLARI - 6183 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNE GÖRE YIKIM ve PARA CEZASI HAKKINDA Tıklamalar: 2883
5018 SAYILI KANUNA GÖRE MAHALLİ İDARELERDE HARCAMA YETKİLİSİ Tıklamalar: 2582
KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ İHALE MEVZUATI HAZIRLIK SORU VE CEVAPLARI Tıklamalar: 2537
2886 SAYILI KANUNA GÖRE 2008 İHALEYE İTİRAZ Tıklamalar: 2398
KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Tıklamalar: 2324
İHALEYE İTİRAZ İHALEDE DÖKUMANIN YANLIŞ YAZILMASI Tıklamalar: 2321
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ Tıklamalar: 2243
İHALEDE TEK TEKLİF REKABETİN SAĞLANMAMASI Tıklamalar: 2163
MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ Tıklamalar: 2150
İHALENİN 5015 SAYILI KANUNA AYKIRI GERÇEKLEŞMESİ Tıklamalar: 2120
DANIŞTAY KARARLARI - 6183 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNE GÖRE TRAFİK CEZASI UYUŞMAZLIK Tıklamalar: 2068
5018 SAYILI KANUNU - MUHASEBE YÖNETMELİKLERİ - DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 1.KISIM Tıklamalar: 2065
ÜST YÖNETİCİLER İÇİN İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM REHBERİ Tıklamalar: 2055
MÜLKİYETİ HAZİNEYE AİT TAŞINMAZIN SATIŞININ 2886 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILDIĞI HÂLBUKİ 4706 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILMASI GEREKTİĞİ Tıklamalar: 1972
5018 SAYILI KANUNA GÖRE HARCAMA YETKİLİSİ ve İHALE YETKİLİSİ 2 Tıklamalar: 1967
DANIŞTAY KARARLARI - BELEDİYE ENCÜMENİNİN, İLAN REKLAM VERGİSİ KONUSUNDA BELİRLEME YAPMA YETKİSİNİN BULUNMADIĞI HK. Tıklamalar: 1961
5018 SAYILI KANUNU - MUHASEBE YÖNETMELİKLERİ - DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 2.KISIM Tıklamalar: 1925
DANIŞTAY KARARLARI - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NIN, İLÇE BELEDİYESİNE SATTIĞI ASFALT BEDELİNİN TAHSİLİ AMACIYLA 6183 SAYILI KANUN UYARINCA ÖDEME EMRİ DÜZENLEYEMEYECEĞİ HK. Tıklamalar: 1910
DANIŞTAY KARARLARI - 2464 SAYILI KANUNUN 44. MADDESİNDE ATIK SU ÜCRETLERİNİN ÖDEME SÜRELERİ İLE İLGİLİ BİR HÜKÜM BULUNMADIĞINDAN, ÖDENMEMESİ HALİNDE ALINACAK OLAN GECİKME ZAMLARI İÇİN 6183 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN Tıklamalar: 1770
5018 SAYILI KANUNU - MUHASEBE DIŞI YÖNETMELİKLER - TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Tıklamalar: 1719
DANIŞTAY KARARLARI - BELEDİYENİN ALACAĞI İÇİN UYGULADIĞI HACİZ İŞLEMİNDE HACİZ VARAKASININ MAHALLİ EN BÜYÜK MEMUR SIFATIYLA BELEDİYE BAŞKANI VEYA TEVKİL EDECEĞİ MEMUR TARAFINDAN ONAYLANMASI GEREKTİĞİ HK. Tıklamalar: 1716
5018 SAYILI KANUN AMORTİSMAN TEBLİĞİ Tıklamalar: 1683
5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KANUNLA GETİRİLEN MALİ YAPIDAKİ DEĞİŞİKLİKLER Tıklamalar: 1679
5018 SAYILI KANUN MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİK GENEL TEBLİĞİ 323 BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI SAYI 1 Tıklamalar: 1644
5018 SAYILI KANUNU - MUHASEBE DIŞI YÖNETMELİKLER - MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ Tıklamalar: 1610
5018 SAYILI KANUNU - MUHASEBE DIŞI YÖNETMELİKLER - STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Tıklamalar: 1572